Konfirmation

Herningsholmskolen

Konfirmation i Fredens Kirke af konfirmander fra Herningsholmskolens 7. klasser er fastlagt til den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen.

Se nedenstående datoer:

28. april 2019

26. april 2020

25. april 2021

Konfirmationerne vil blive afviklet hhv. kl. 9.00 og 11.00.

Hvilke konfirmander, der konfirmeres hvornår, afgøres et par uger inde i undervisningsforløbet.

Fredens Kirke har optimalt set en max. kapacitet på 24 konfirmander.

Ved konfirmationer, hvor op til 24 konfirmander konfirmeres, råder hver konfirmand – foruden konfirmandens plads – over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Ved holdstørrelser på over 24 konfirmander råder hver konfirmand over 4 reserverede pladser, mens øvrige gæster henvises til de ikke-reserverede pladser.

Herningsholmskolens Centerafdeling

Konfirmationen af konfirmander fra Herningsholmskolens Centerafdeling konfirmeres lørdagen inden den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen

Se nedenstående datoer:

27. april 2019

25. april 2020

24. april 2021

Konfirmationen vil blive afviklet kl. 10.00.

Hver konfirmand råder minimum over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Åmoseskolen

Konfirmationen i Fredens Kirke af konfirmander fra Åmoseskolen er fastlagt til St. Bededag kl. 10.

Se nedenstående datoer:

17. maj 2019

8. maj 2020

30. april 2021