Konfirmation

Herningsholmskolens 7. klasser

Konfirmationerne i Fredens Kirke af konfirmander fra Herningsholmskolens 7. klasser er fastlagt til den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen.

Se nedenstående datoer:

2020 26. april

2021 25. april

2022 24. april

Konfirmationerne vil blive afviklet hhv. kl. 9.00 og 11.00.

Hvilke konfirmander, der konfirmeres hvornår, afgøres et par uger inde i undervisningsforløbet.

Fredens Kirke har optimalt set en max. kapacitet på 24 konfirmander.

Ved konfirmationer, hvor op til 24 konfirmander konfirmeres, råder hver konfirmand – foruden konfirmandens plads – over ca. 8 reserverede pladser til familie/gæster.

Ved holdstørrelser på over 24 konfirmander råder hver konfirmand over 4 reserverede pladser, mens øvrige gæster henvises til de ikke-reserverede pladser.

 

Herningsholmskolens Centerafdeling

Konfirmationen af konfirmander fra Herningsholmskolens Centerafdeling konfirmeres lørdagen inden den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen

Se nedenstående datoer:

2020 25. april

2021 24. april

2022 23. april

Konfirmationen vil blive afviklet kl. 10.00.

Hver konfirmand råder minimum over 9 reserverede pladser til familie/gæster.

Øvrige gæster henvises til de ikke-reserverede pladser.

 

Valdemarskolen

Konfirmationen i Fredens Kirke af konfirmander fra Valdemarskolen er fastlagt til Bededag kl. 10.

Se nedenstående datoer:

2020 8. maj            Valdemarskolen med undtagelse af tidligere Sønderager elever

2021 30. april         Valdemarskolen

2022 13. maj          Valdemarskolen

 

Kalender