Præstestilling ved Fredens Kirke

Fredens Kirke i Herning søger ny præst

Vi søger en præst, der kan være med til at udvikle kirkens liv og vækst i sognet i samarbejde med den kirkebogsførende præst og de øvrige medarbejdere.

Vi forventer:

  • At du vil indgå i en uformel og ligefrem omgangstone med resten af arbejdsgruppen.
  • At du vil være synlig i sognet, også i andre sammenhænge end de rent kirkelige
  • At du har lyst og mod til at udvikle sognets kirke liv i samarbejde med personalet
  • At du har noget på hjerte og kan formidle evangeliet
  • At du vil være præst for hele sognet

Vi tilbyder:

  • En stilling med mulighed for at sætte sit eget præg på opgaverne og hvor ideer kan blive til virkelighed
  • Et engageret menighedsråd med en sund debatkultur og fokus på at sikre en relevant kirke for alle

Fredens Kirkes sogn ligger i Hernings østlige del og har 6664 indbyggere.

Der er to fuldtidspræster, to kirketjenere, to kirke- og kulturmedarbejdere og en organist ved kirken.

Stillingen som ikke-kirkebogsførende præst er til besættelse per 1. april 2021 med ansøgningsfrist 1. marts. 2021

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Der er præstekontor i kirken.

 

Embedsbeskrivelse af præst ved Fredens kirke 

Vi søger en ikke-kirkebogsførende præst, der vil understøtte og udvikle det allerede eksisterende arbejde blandt børn, unge, voksne og ældre.

Du skal både kunne arbejde selvstændigt og som teamplayer, da alle medarbejderne ind imellem går sammen om at planlægge og afvikle særlige gudstjenester og kirkedage for skoleklasser.

Søndagsgudstjenesten og de øvrige opgaver fordeles mellem de to præster.

Gudstjenester på plejehjemmene fordeles blandt præsterne i byen.

Der er et velfungerende samarbejde med den lokale skole.

Undervisning af kirkens minikonfirmander varetages i samarbejde med kirke- kulturmedarbejderne.

Konfirmander er fordelt mellem præsterne. Fredens Kirke har konfirmander fra Herningholmskolen og fra specialklasser og specialskole. 

 

Om sognet:

Fredens Sogn er et aktivt bysogn med 6.664 indbyggere. 4539 af dem er medlem af folkekirken. Sognet ligger i Herning Søndre Provsti.

Sognet ligger i den østlige del af Herning med mange muligheder for indkøb og kulturelle oplevelser. Her er også gode transportmuligheder med kort afstand til station og motorvej.

I sognet ligger den kommunale folkeskole Herningsholmskolen og to friskoler.

 

Om kirken:

Fredens Kirke er bygget i 1963. Til april forventer vi at afslutte en stor om- og tilbygning, hvor alle kirkens lokaler er blevet moderniseret. Vi har et dejligt kirkerum med mulighed for fleksibel opstilling at stole og eventuelt også borde i rummet. Som præst er man tæt på menigheden i kirkerummet. Der er desuden gode lokaler til undervisning af konfirmander, til korarbejde, babysalmesang, børnesalmesang, café, Sognets Aften, koncerter og meget andet.

Fredens Kirke samarbejder med fire andre sogne om byens to kirkegårde med tilhørende kapeller.

 

Boligforhold:

Der er ikke nogen præstebolig tilknyttet til boligen. Det vil glæde os, hvis du bosætter dig i sognet.

 

Yderligere information:

Menighedsrådsformand Peter Hove: tlf. 2089 0762

Menighedsrådets næstformand Inger Marie Svinth: tlf. 2129 1612

Provst Kirsten Thyssen: tlf. 2179 4180