Velkommen til Sognets aften i Fredens Kirke

Sognets Aften i Fredens Kirke:

Aftener med foredrag, fællessang og fællesskab - og nogle gange også med fællesspisning.

Sognets Aften finder sted den første tirsdag i måneden fra september til og med april.

Se i kalenderen, hvad der sker næste gang!

  4 okt

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 4. october kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssalen

  Veje ind i og ud af ensomhed Ensomhed er ikke det at være alene. Ensomhed er det at føle sig alene. Vi er sociale væsner. Vi har brug for nærhed til andre mennesker for at udvikles og trives. I de tidligere livsfaser er man som regel omgivet af andre i familie, skole og på arbejdspladser. Alligevel føler et stort antal børn og unge voksne sig ensomme. Det sker, hvis man føler sig uden for fællesskabet og savner fortrolighed og nærhed i sit liv, måske til at bearbejde svære erfaringer og følelser. I den anden ende af livet tilbringer gamle mennesker ofte mere tid alene, end de kunne ønske sig. Her skyldes ensomhed ofte sociale tab af partner, søskende og venner. Også sygdom og svækkelse, fx nedsat gangfunktion, hørelse og demenssygdom, kan forårsage, at nogle af ens glæder forsvinder ud af livet. Nogle mennesker kæmper desuden med ensomhed hele deres liv. De fleste ældre mennesker er tilfredse med livet og klarer at miste mennesker, de holder af, og at håndtere de vanskeligheder og sygdomme, der følger med et langt liv. Men langvarigt fravær af stærke relationer har lige så negativ indflydelse på vores helbred som rygning og inaktivitet. Hvad ved vi om ensomhed i Danmark i forskellige aldre, hvilken betydning har det i vores liv? Og hvilke veje kan vise ud af ensomhed og henimod nærhed og relationer? Christine E. Swane er mag.art. i kultursociologi, ph.d., direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.


  1 nov

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 1. november kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssalen

  HVAD GØR GODT NÅR LIVET GØR ONDT? Vi kan ikke forhindre sorg og smerter i livet, men gennem hjælp, nærvær og forståelse fra andre, kan der skabes grobund for lindring og nyt mod. Vi mennesker lever af hinanden. At være andre nær er derfor en vigtig kunst, vi kan træne og dygtiggøre os i gennem hele livet. - Når mennesker bliver ramt af kreativ godhed, kan både troen, håbet og kærligheden få bedre vækstbetingelser Annette Due Madsen er psykolog, familieterapeut og stifter af Center for Familieudvikling, som hun nu er chefkonsulent på. De daglige opgaver handler om terapeutiske samtaler, foredragsvirksomhed m.v. Igennem de sidste 22 år har hun også sammen med sin mand bestyret Brevkassen i Kristeligt Dagblad, der handler om diverse svære og sorgfulde livstemaer. De har også udgivet diverse bøger sammen. Desuden har hun siddet i Børnerådet i seks år. Hun kommer fra Bagsværd og har tre voksne børn og fem børnebørn. Kaffen koster 30,-


  6 dec

  Spisning inden adventsfest

  Sognets Aften

  Tuesday 6. december kl. 17:30 - 18:45

  Menighedssalen + køkken


  6 dec

  Adventsfest

  Sognets Aften

  Tuesday 6. december kl. 19:00 - 21:30

  Menighedssalen + køkken

  Ivar Brændgaard - Sprogofficer, uddannet cand. teol., forstander for Haslev udvidede Højskole 1980 til 88, direktør for TV MIDTVEST 1988 til 2016. Vikarpræst i 10 forskellige sogne 2017 til 2021. Formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse 2013 til 2020. Dåseåbner til det glade budskab Drys fra 25 års kamp med juleevangeliet, hvor prædikanten er i den situation, at der skal skaffes adgang til mennesker, der sidder tilbagelænet med krydsede arme og med en overbevisning om, at de kun skal være tilskuere til julegudstjenesten. Ivar Brændgaards erfaring er, at den bedste vej til at bryde barrieren og få dem til at blive delagtiggjort i gudstjenesten sker ved at få dem til at briste i latter. Og det sker ved at fortælle historier, som der er identifikation og stærke følelser i. Ivar Brændgaard vil fortælle om erfaringerne og øse af vittighedsskuffen og lover at få forsamlingen til at briste i latter flere gange.


  3 jan

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 3. january kl. 19:00 - 21:30

  Menighedssalen

  Missionsprojekt: Børnehjem for handicappede i Congo


  7 feb

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 7. february kl. 19:00 - 21:30

  Menighedssalen

  Kurt Jørgensen fortæller om om- og tilbygning af Fredens Kirke


  7 mar

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 7. march kl. 19:00 - 21:30

  Menighedssalen

  Børge Munk Povlsen - Når Valash propperne springer


  4 apr

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 4. april kl. 19:00 - 21:30

  Menighedssalen

  Sangaften om Påske. Voksenkoret deltager


  5 sep

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 5. september kl. 19:00 - 21:30

  Menighedssalen

  Ingelis Sander: Værdier i jobbet som plejehjemsleder af Lindegården, byråds politikker og nu i psykiatrien på sygehuset i Gødstrup


  3 okt

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tuesday 3. october kl. 19:00 - 21:30

  Menighedssalen

  Morten Seindal Krappe: Storm på Gud