Velkommen til Sognets aften i Fredens Kirke

Aftener med foredrag, fællessang og fællesskab - og nogle gange også med fællesspisning.

Sognets Aften finder sted den første tirsdag i måneden fra september til og med april.

Se i kalenderen, hvad der sker næste gang!

  6 nov

  Korshærsleder Birthe Mygind

  Sognets Aften

  Tirsdag 6. november kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Ensomhed og sorgens ansigt. ”Livets gang i Kirkens Korshær Herning” v/ Korshærsleder Birthe Mygind I Kirkens Korshær er vi leverandør i nærvær, omsorg og respekt – i Herning leveres disse ydelser i familiearbejdet, der har til huse i ”Børnehjørnet”, Bethaniagade 18 samt i værestedet ”Lyngblomsten”, Lyngens Kvarter 236 i Gullestrup. Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark. Siden 1912 har vi hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark – hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme, fattige børnefamilier. Vi er 450 ansatte, der bl.a. driver varmestuer, herberger, væresteder for børnefamilier og rådgivningstjenester i 29 byer i hele Danmark. I mange byer er der korshærspræster, som tilbyder samtaler, gudstjenester og kirkelige handlinger. Vores cirka 9000 frivillige hjælper til i det sociale arbejde og driver de 250 genbrugsbutikker, der er med til at finansiere hjælpearbejdet. Kirkens Korshærs arbejde udvikler sig hele tiden, så vi kan være dér, hvor nøden er størst. Derfor er forskellige tiltag kommet til siden 1912, alt efter hvordan samfundet har udviklet sig. For tiden bliver der f.eks. større og større behov for vores familiestøttende arbejde. Vores arbejde hviler på det kristne menneskesyn. Ethvert menneske er enestående og værdifuldt i sig selv.


  4 dec

  Adventsfest

  Sognets Aften

  Tirsdag 4. december kl. 17:30 - 21:00

  Aftenen starter med spisning kl. 17.30 kl. 19.00 kommer John Ørum Jørgensen taler over emnet FORVENTNING. Adventstid er forventningstid. Hele livet er egentlig en adventstid. Et liv bliver fattigt, hvis man ikke har forventning. Forventning kalder på håbet og glæden. Vi må egentlig året og livet være advetsmennesker, der ser fremad og opad i forventning og med håb. Derefter er der kaffe og amerikansk lotteri til fordel for vores missionsprojekt Børnehjem for handicappede i Congo. John Ørum Jørgensen slutter aftenen af med at fortælle om juleoplevelser i præstegården og andre steder. Pris for hele aftenen med spisning er 100 kr. og kun for kaffen 30 kr. Tilmelding til spisning kan ske her på vores hjemmeside under aktiviteter eller på kirkens kontor på 2446 0030


  8 jan

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 8. januar kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Missionsprojekt. Vi hører nyt fra Congo om Børnehjemmet for handicappede ved Jens Peter Rejkjær. Kaffen koster 30 kr.


  5 feb

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 5. februar kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Dr. med. på Vejle Sygehus og indtil 2007 formand for Etisk Råd Ole Hartling kommer og taler. Kaffen koster 30 kr.


  5 mar

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 5. marts kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Sognepræst fra Fonnesbæk Kirke Torben Pedersen taler over emnet: Glæde og humor i livet og i kirken. Kaffe koster 30 kr.


  2 apr

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 2. april kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Vi synger påsken ind. Sang aften med kirkens ansatte. Kaffen koster 30 kr.