Velkommen til Sognets aften i Fredens Kirke

Aftener med foredrag, fællessang og fællesskab - og nogle gange også med fællesspisning.

Sognets Aften finder sted den første tirsdag i måneden fra september til og med april.

Se i kalenderen, hvad der sker næste gang!

  8 jan

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 8. januar kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Missionsprojekt. Vi hører nyt fra Congo om Børnehjemmet for handicappede ved Jens Peter Rejkjær. Kaffen koster 30 kr.


  5 feb

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 5. februar kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Etiske dilemmaer – det frie valgs tvang V/ Ole Johannes Hartling Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Samtidig hyldes individualismen og selvbestemmelsesretten. Etikken ”privatiseres” idet etiske beslutninger lægges op til den enkelte. Selv livets begyndelse og dets afslutning vil vi gøre til et tilvalg, hvor det tidligere blev set som en tilskikkelse. Men her kan der i høj grad rejses tvivl, om der kan være tale om en tilsyneladende selvbestemmelse. Overlades alt til selvbestemmelsen, så overlades mennesket også til sig selv. Der er kræfter i livet, vi ikke kan overskue eller magte, og når det går op for det moderne menneske er det ”på Herrens mark”. Kaffen koster 30 kr.


  5 mar

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 5. marts kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Sognepræst fra Fonnesbæk Kirke Torben Pedersen taler over emnet: Glæde og humor i livet og i kirken. Der er mange mennesker, der har den mærkelige opfattelse, at kristendom er noget tungt og alvorligt, der let tager glæden fra mennesker. Og så er det i virkeligheden lige omvendt: Kristendom og glæde hører uløseligt sammen. Ja selve ordet for det kristne budskab: evangelium, betyder ordret oversat: Et glædeligt budskab. Og nært beslægtet med glæden er for mig at se humoren. Jeg tænker her ikke bare på den platte humor og det billige grin, men snarere på den humor der har megen alvor og stor visdom gemt i sig. Og jeg har gennem mit mangeårige arbejde som præst virkelig erfaret, at der bestemt også findes masser af kirkelig humor, der både kan gå på ordets forkyndere og på den brogede menighed. Og jeg vil denne aften forsøge at vise, at både glæden og humoren trives fint inden for kirkens tykke mure, hvad de efter min bedste overbevisning bestemt også har al mulig grund til. Kaffe koster 30 kr.


  2 apr

  Sognets Aften

  Sognets Aften

  Tirsdag 2. april kl. 19:00 - 21:00

  Menighedssal og køkken

  Vi synger påsken ind. Sang aften med kirkens ansatte. Kaffen koster 30 kr.