Folkekirkens Familiestøtte

Nyt samarbejde styrker tilknytningen mellem mor og barn allerede i graviditeten.

 

Folkekirkens Familiestøtte vil fra efteråret samarbejde med Fødeafdelingen i Herning for at give gravide mulighed for at deltage i samtalegrupper

Omvæltningerne og bekymringerne står ofte i kø, når man er gravid, især hvis det er første gang: Hvordan bliver vi som familie? Kan jeg klare rollen som mor og hvordan takler jeg ansvaret for et lille barn?

Men rigtig mange gravide har ikke nogen at vende tankerne med, derfor er der brug for et sted, hvor der er plads og tid til at snakke. Det er udgangspunktet for et nyt samarbejde, som Folkekirkens Familiestøtte i Herning og fødeafdelingen på Hospitalsenheden Vest indleder til efteråret.

- Jeg oplever, at mange gravide er bekymrede for om graviditeten går godt og om barnet har det godt. Men rigtig mange oplever berøringsangst i omgangskredsen, så det er ikke noget, man tager op over middagsbordet. Derfor står de gravide ofte alene med tankerne og bekymringerne, siger Lene Frølund Rasmussen, der er tovholder på det nye projekt, der tilbyder gruppesamtaler for gravide.

Lene er tidligere jordemoder på Hospitalsenheden Vest og har i gennem sine 18 år som jordemoder haft kontakt til omkring 1000 familier. Det er hendes erfaringer herfra, hun nu vil bruge i sit nye arbejde på Center for Folkekirkens Familiestøtte.

- Som jordemoder har vi ofte ikke så meget tid med den enkelte gravide. Så kan vi nemt blive meget sundhedsfaglige og objektive, hvis en kvinde er bekymret uden synlig grund.Derfor mener jeg, der er brug for disse samtalegrupper, for her er der tid og rum til at vedkende sig følelserne, og det er en helende proces, siger Lene.

Fødeafdeling byder et samarbejde velkommen

På fødeafdelingen i Herning blev chefjordemoder Ann Fogsgaard meget glad for tilbuddet om et samarbejde.  Selvom fødeafdelingens rolle primært vil være at formidle den første kontakt igennem flyers og plakater, kan det også nemt tænkes, at de vil prikke lidt ekstra til de gravide, hvor der er et ekstra stort behov for samtale.

- Jeg ser ofte kvinder, der har brug for at få drøftet de svære ting og for at have nogen, der vil lytte. Det er et behov, der ikke bliver dækket i familien. Det er ikke en konkurrent til os jordemødre, men et supplement til det vi gør, siger Ann Fogsgaard, der er chefjordemoder på fødeafdelingen i Herning. Hun fortsætter:

 - Det er godt, at der bliver tænkt ud af boksen. Tiden kalder på, at vi i sundhedsvæsenet indgår nye partnerskaber med forskellige frivillige instanser. Det øger de tilbud, som man kan gøre brug af som gravid, og den enkelte familie vælger, hvad præcis de har brug for.

Et tilbud til

Folkekirkens Familiestøtte arbejder sammen med sognene i Herning-området med at styrke relationerne i familien og bakke forældre op i at være gode rollemodeller for deres børn. Det sker bl.a. gennem forskellige kursusforløb for forældre. Bl.a. kommunikationskurser for par og samarbejdskurser for skilte forældre.

Tilbuddet til gravide er et nyt tiltag, og Lene Frølund Rasmussen ikke i tvivl, om at der er et behov for at støtte forældrene i familiedannelsesprocessen allerede fra starten, da relationen mellem forælder og barn er afgørende for barnets videre udvikling og trivsel.

- Det giver god mening at satse på den tidlige familiedannelse. Det er her tilknytningen til barnet virkelig dannes. Det er tænkt forebyggende, så vi kan tage problemerne i opløbet, siger hun.

Lene er nu i fuld gang med at starte samtalegrupper op, som giver gravide plads og mulighed for at tale med hinanden både om de gode og de svære ting ved at være gravid.

 - Vores arena er at give gravide et sted, hvor de kan vende almindlige problemstillinger. Vi giver nogen at vandre med for en stund, forklarer hun

 

Faktaboks:

Samtaleforløbet for gravide starter i oktober og strækker sig over 6 gange. Tilbuddet er for gravide, som ønsker et rum til at reflektere sammen med andre over graviditeten og det at starte en familie.

 

For mere information kontakt:

Koordinator Lene Frølund Rasmussen på 23827873 eller lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk