Folkekirkens Familiestøtte

Sognet er nu medejer af Folkekirkens Familiestøtte

Sognet er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.

Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene.

Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.

Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.

Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:

PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet

KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Aktuelt har vi et KIFF-kursus i Baunekirken over tre hverdagsaftener fra d. 04.04.2018 og et PREP-kursus i Vildbjerg Kirkecenter d. 20.-21.04.2018. Forældre fra hele provstierne er velkomne. Kontakt koordinatoren for mere information.

Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator

Lene Frølund Rasmussen

Tlf.: 23 82 78 73

E-mail: lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk