Konfirmation

Herningsholmskolen

Konfirmation i Fredens Kirke af konfirmander fra Herningsholmskolens 7. klasser er fastlagt til den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen.

Se nedenstående datoer:

25. april og 15. august 2021

24. april 2022

30. april 2023

28. april 2024

Konfirmationerne vil blive afviklet hhv. kl. 9.00 og 11.00.

Hvilke konfirmander, der konfirmeres hvornår, afgøres et par uger inde i undervisningsforløbet.

Fredens Kirke har optimalt set en max. kapacitet på 24 konfirmander.

Ved konfirmationer, hvor op til 24 konfirmander konfirmeres, råder hver konfirmand – foruden konfirmandens plads – over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Ved holdstørrelser på over 24 konfirmander råder hver konfirmand - foruden konfirmandens plads - over 4 reserverede pladser, mens øvrige gæster henvises til de ikke-reserverede pladser.

Herningsholmskolens Centerafdeling

Konfirmationen af konfirmander fra Herningsholmskolens Centerafdeling konfirmeres lørdagen inden den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen

Se nedenstående datoer:

23. april 2022

29. april 2023

27. april 2024

Konfirmationen vil normalt blive afviklet kl. 10.00.

Hver konfirmand råder minimum over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Valdermarskolen

Konfirmationen i Fredens Kirke af konfirmander fra Valdemarskolen finder sted Bededag.

Se nedenstående datoer:

30. april og 28. august 2021

13. maj 2022

5. maj 2023

26. april 2024

Først når holdene er dannet kan tidspunkter for de enkelte hold oplyses.

Kalender

    15 aug

    Konfirmation Alex - Hold I

    Konfirmation

    Sunday 15. august kl. 11:00 - 12:00

    Fredens Kirke