Folkekirkens Familiestøtte

Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud af døren. Skænderier med teenageren. Børn, der næsten ikke er til at hive væk fra skærmen. Det er ikke nemt at være forælder. Og en gang imellem kan det være godt at have en udefra at sparre med om hverdagen i familien.

Ofte skal der faktisk ikke så meget til for at ændre de vaner eller dårlige mønstre, der gør, at hverdagen er svær, men det kan være svært selv at se, mens man står i det.

Fredens Kirke er medejere af Folkekirkens Familiestøtte, som støtter forældre, der gerne vil have en bedre hverdag. Støtten kan bestå af personlig sparring fra en forældreven eller via et kursusforløb.

 

Et nyt perspektiv på hverdagen

Er der noget i jeres hverdag, du gerne vil lave om, men ikke helt ved, hvordan du skal gribe fat i? Så kan Folkekirkens Familiestøtte være noget for jer.

Det er ofte små ting, der skal til for at skabe en stor forandring i hverdagen. Men det kan være svært at lave selv små ting om. Alle børnefamilier kan have brug for støtte, viden og værktøjer for at give familien en bedre hverdag. Vi kan støtte jer i at blive skarpere på de ting, I gerne vil have ændret, og på hvordan I kan føre dem ud i dagligdagen.

Det burde vi da selv kunne klare, tænker I måske. Men alle familier kan køre fast og have brug for at se tingene med andre øjne. Ligesom man kan have brug for en løbemakker for at få trænet.

 

Tilbud til børnefamilier

Du kan altid kontakte den lokale koordinator og få personlig sparring til udfordringer i familielivet. Derudover tilbyder Folkekirkens Familiestøtte velafprøvede forløb for børnefamilier:

Forældreven – En forældreven støtter jer i at skabe de forandringer derhjemme, som I ønsker. Det kan f.eks. være sparring omkring det gode måltid eller pligter. Det kan også være en voksen at tale med, hvis du er alene med børnene

Barselscafé - afholdes onsdag i ulige uger kl. 9.30 - 11.00 i Herning Kirke, Kirkehuset, Østre Kirkevej 1A, 7400 Herning

Alle forløb er uden egenbetaling og tilbydes løbende i de områder, vi dækker. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside eller via den lokale koordinator.

 

Bliv forældreven

Som frivillig forældreven støtter du forældre i at skabe de forandringer i familien, som den lokale koordinator har aftalt med familien. Det kan f.eks. være det gode måltid, hvordan de kommer godt ud ad døren om morgenen, eller hvordan de får børnene til at hjælpe i familien.

Som forældreven står du ikke alene. Du kan altid trække på den lokale koordinator, og du bliver godt klædt på med viden, sparring og bliver en del af et fællesskab.

Som frivillig skal du igennem et godkendelsesforløb og et introkursus. Vi stiller ikke krav til din faglige baggrund, men går op i dine personlige evner og erfaringer. Du er rolig og god til at lytte, og du kan sætte dig ind i andres perspektiver.

Du aftaler med den lokale koordinator, hvilke opgaver du gerne vil hjælpe med, og hvor ofte det passer dig.

 

PREP - Plej dit parforhold

Folkekirkens Familiestøtte vil igen fra foråret 2023 kunne tilbyde PREP ” Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold’. 

PREP - et kommunikationskursus for par- Hjælp til at sætte fokus på parforholdet.

Et PREP- par kursus, er til par for at styrke og booste deres parforhold til gavn for de voksne og for hjemmeboende børn. Kurset tager udgangspunkt i kommunikationen mellem parret.

Et tidligt fokus på konstruktiv dialog, kan være med til at par ikke ender i et brud/skilsmisse, som kan påvirke børnenes trivsel i en sårbar retning.

PREP understøtter det fokus vi har i Folkekirkes Familiestøtte, vores diakonale arbejde hvor udgangspunktet er at støtte og bakke op om forældrene til glæde og gavn for hele familien.

I en travl hverdag kan det være svært at give kærligheden gode vækstbetingelser. Alligevel er det et grundlæggende ønske for de fleste at have gode parforhold og trygge familier. På Parkursus får I inspiration til at holde kærligheden ved lige

Kurset har fokus på hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold. I får konkrete redskaber til at kommunikere trygt sammen og får større forståelse for jer selv og hinandens tanker og følelser.

PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om gruppe arbejde eller traditionel parterapi.

På et PREP-kursus arbejder man kun med sin partner, og behøver ikke indvie andre i ens private forhold

Tilbuddet er for par i alle aldre, og livsfaser, der ønsker at arbejde med deres parforhold.

Følg med på www.folkekirkensfamiliestotte.dk og på Facebook, hvor I også finder link til tilmelding.

 

 

Kontakt din lokale koordinator

Dorthe Anna Weis - Tlf.: 23 82 40 77 - E-mail: daw@km.dk

Sonja Bach Vad - Tlf.: 23 82 78 73 - E-mail: sobv@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Lokal facebookside: https://www.facebook.com/folkekirkensfamiliestotteherning/

Tilmelding til nyhedsmail: http://eepurl.com/cU4ba1