Vores vision

"Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med det kristne budskab

på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige."

 

Hvem er vi?

Fredens Kirke er en del af den danske folkekirke.

Selve kirken ligger i den østlige del af Herning by, men som for alle andre kirker gælder det, at det ikke er selve bygningen, der er den interessante.

For kirken består ikke af mursten, men af mennesker.

Fredens kirke består således af mange forskellige mennesker, både præster, andre ansatte, frivillige og alle de mange mennesker, der deltager i vore forskellige arrangementer.

Vi er mennesker i vidt forskellige aldre, med vidt forskellige baggrunde, og derfor har vi også mange forskellige synspunkter omkring det at være kristen.

Men i Fredens Kirke mødes vi i troen på den treenige Gud som en levende og virkende virkelighed.

Sagt om kirken

Gunnar: "Oplever en Fredens Kirke - der bestemt ikke er stivnet i at forblive "Tiden der var en gang" - nej vi har en spændende kirke med nye tiltag - og lad mig her blot nævne søndags gudstjenesterne med overskriften "KirkeRod" - det er virkelige gode og anderledes gudstjenester, der er med til at forme vores virkelighed og os selv.

Ida og Tage: "Vi er meget taknemmelige for den velkomst, vi mødte og stadig møder i Fredens kirke."

Karen og Jakob: "Fredens kirke er et åbent sted hvor der er plads til forskellighed. Det er en kirke, som, samtidig med at holde fast i de kirkelige traditioner, ikke er bange for at prøve noget nyt."

Inger Marie: "Der er mange gode og lærerige opgaver og udfordringer i at sidde i menighedsrådet i Fredens kirke. Det giver inspiration og indsigt, som kan bruges i andre sammenhænge."

Lene: "Jeg oplever Fredens kirke som en kirke, der ønsker at være kirke for hele sognet. En kirke, som gerne vil følge med tiden og leve op til de behov, som opstår i sognet."    

Inge-Lise: "Fredens kirke har en helt unik atmosfære, som man mærker, så snart man træder ind ad døren og bliver budt velkommen. Man føler samhørigheden straks."