Missionsprojekt

Billedet viser mørke børn fra børnehjemmet i Congo

Missionsprojekt i Fredens Kirke

Børnehjem for handicappede, forældreløse børn i Uvira, D.R. Congo
 
Brødrekirken i distrikt Kivu Sud i den nordøstlige del af D.R. Congo, har i samarbejde med Brødrekirkens menigheder i Uvira påtaget sig ansvaret for 340 forældreløse, handicappede børn fra området. De fleste bor hos familier i menighederne men nogle bor på børnehjem.
Brødremenighedens Danske Mission, BDM, har i samarbejde med lokale Brødrekirker bygget børnehjemmet i Uvira. Det består af fem huse med plads til 12 børn i hvert hus. 
 
Lokalitet:
Børnehjemmet ligger i kystområdet ved Tanganyikasøens nordlige ende, grænsende op til Burundi og ca. 100 km sydpå mod Kalemie. 
Området var indtil 2009 præget af borgerkrig, hvorunder en del af befolkningen flygtede til Tanzania. De skiftende forhold under snart regeringsstyrker og snart oprørsstyrker udmarvede civilbefolkningen, og krigen efterlod mange forældreløse og traumatiserede børn og unge. Fattigdommen i området er meget stor. 
 
Projektet:
Børnehjemmet ligger ved en landsby langs kysten syd for Uvira. Det rummer op til 60 børn fordelt på fem huse. Til hvert hus er knyttet en husmor, som har ansvaret for den daglige drift, madlavning etc.. Men børnene hjælper naturligvis til!
Ideen bag projektet er dels at aflaste de i forvejen fattige og belastede familier, som har taget forældreløse børn til sig, og dels at give disse børn mulighed for mad, en seng, tøj og ikke mindst skolegang. Derfor har BDM også bygget en skole tæt på børnehjemmet med plads til børnehjemmets og en del af landsbyens/områdets mange børn og unge. Der er i alt ca. 300 elever på skolen.  I nær tilknytning til skolen har BDM også bygget en sundhedsklinik for landsbyens befolkning. Pengene til byggeriet af både skole og sundhedsklinik er doneret af to private danske virksomheder. 
Udgifter til driften af børnehjemmet for forældreløse, handicappede børn og unge bæres i nogen grad af menighederne selv gennem donationer og dens aktive engagement i mange små indtægtsgivende projekter. BDM har påtaget sig et medansvar for at skaffe midler til børnehjemmets drift. Og missionær Knud Elmo Knudsen, Kipili, Tanzania, besøger børnehjemmet, skolen og klinikken et par gange om året. 
 

Du kan støtte projektet på Mobilepay nr. 29036

Husk at skriv "missionsprojekt" i kommentar feltet