Konfirmation

Herningsholmskolen

Konfirmation i Fredens Kirke af konfirmander fra Herningsholmskolens 7. klasser er fastlagt til den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen.

Se nedenstående datoer:

28. april 2024

27. april 2025

26. april 2026

Konfirmationerne vil blive afviklet hhv. kl. 9.00 og 11.00.

Hvilke konfirmander, der konfirmeres hvornår, afgøres et par uger inde i undervisningsforløbet.

Fredens Kirke har optimalt set en max. kapacitet på 24 konfirmander. pr. konfirmation.

Ved konfirmationer, hvor op til 24 konfirmander konfirmeres, råder hver konfirmand – foruden konfirmandens plads – over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Ved holdstørrelser på over 24 konfirmander råder hver konfirmand - foruden konfirmandens plads - over 4 reserverede pladser, mens øvrige gæster henvises til de ikke-reserverede pladser.

Herningsholmskolens Specialklasse

Konfirmander fra Herningsholmskolens Specialklasse konfirmeres lørdagen inden den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen

Se nedenstående datoer:

27. april 2024

26. april 2025

25. april 2026

Konfirmationen vil normalt blive afviklet kl. 10.00.

Hver konfirmand råder minimum over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Valdermarskolen

Konfirmationen i Fredens Kirke af konfirmander fra Valdemarskolen finder sted den første søndag i maj.

Se nedenstående datoer:

5. maj 2024

4. maj 2025

3. maj 2026

Først når holdene er dannet kan tidspunkter for de enkelte hold oplyses.

Kalender