Konfirmation

Herningsholmskolen

Konfirmation i Fredens Kirke af konfirmander fra Herningsholmskolens 7. klasser er fastlagt til den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen.

Se nedenstående datoer:

28. april 2024

27. april 2025

26. april 2026

Konfirmationerne vil blive afviklet hhv. kl. 9.00 og 11.00.

Hvilke konfirmander, der konfirmeres hvornår, afgøres et par uger inde i undervisningsforløbet.

Fredens Kirke har optimalt set en max. kapacitet på 24 konfirmander. pr. konfirmation.

Ved konfirmationer, hvor op til 24 konfirmander konfirmeres, råder hver konfirmand – foruden konfirmandens plads – over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Ved holdstørrelser på over 24 konfirmander råder hver konfirmand - foruden konfirmandens plads - over 4 reserverede pladser, mens øvrige gæster henvises til de ikke-reserverede pladser.

Herningsholmskolens Specialklasse

Konfirmander fra Herningsholmskolens Specialklasse konfirmeres lørdagen inden den sidste søndag i april.

Enkelte år vil kirkens helligdage kunne nødvendiggøre en flytning af datoen

Se nedenstående datoer:

27. april 2024

26. april 2025

25. april 2026

Konfirmationen vil normalt blive afviklet kl. 10.00.

Hver konfirmand råder minimum over 9 reserverede pladser på samme stolerække.

Valdermarskolen

Konfirmationen i Fredens Kirke af konfirmander fra Valdemarskolen finder sted Bededag i 2023, men i 2024 og fremadrettet vil det være den første søndag i maj.

Se nedenstående datoer:

5. maj 2024

4. maj 2025

3. maj 2026

Først når holdene er dannet kan tidspunkter for de enkelte hold oplyses.

Kalender

  28 apr

  Konfirmation 7.b

  Konfirmation

  Sunday 28. april kl. 09:00 - 10:30

  Kirkerummet + korlokale


  28 apr

  Konfirmation 7.c

  Konfirmation

  Sunday 28. april kl. 11:00 - 12:00

  Kirkerummet + korlokale